1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kirbo's Bizzare Adventure: Jojo Kirby Sprite

by Sharksuitguy17

Jotaro_Kirby.png
Sharksuitguy17 Ho… mukatta kuru no ka? Nigetsu ni kono DIO ni chikazuite kuruno ka? Sekkaku sofu no Josefu ga watashi no Za Warudo no shotai wo. Shiken shuryu chaimu chokuzen made mondai yo toitte iru jukensee ne you na? Kisshi koita kibun de wo shietekure ta to yuu no ni?

Chikadzu kanaka teme wo buchi no me tenain de na.

Hoho! Dewa juubun chikazukanai youi.

Basically if Kirby inhaled Jotaro.
Ridleymon and Willow Tree like this.